... ταξίδια μέσα απο το πορφυρό χρώμα του κρασιού ... ερωτογητέματα ... { keep dreaming } ....

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ποτέ δεν χάνω όσο ελπίζω....ο χρόνος και ο χάρος θα με κερδίσει στο τέλος και θα χαθώ, όμως ένα πράγμα δεν θα πάρουν από μένα... το χαμόγελο μου γιατί θα το πάρω μαζί μου